logo_ul

UNIWERSYTET ŁÓDZKI

KATEDRA OŚWIECENIA

I LITERATURY STOSOWANEJ

logo_klito

kierownik Katedry:
prof. dr hab. Wiesław Pusz

pracownicy:
dr hab. Agnieszka Maria Kobrzycka
dr Lidia Ignaczak
dr Marzena Karwowska
dr Joanna Raźny

doktoranci:
mgr Magdalena Górowska
mgr Jowita Podwysocka-Modrzejewska
mgr Dominika Stachlewska
mgr Magdalena Wolak

Koło Naukowe Miłośników Oświecenia:
- Statut Koła
- Władze Koła
- Działalność Koła
- Konferencja 8-9 maja 2014

 

© Copyright by KLiTO


dr Marzena Karwowska

o sobie:

Studiowałam filologię polską oraz, w ramach indywidualnego toku studiów, kulturoznawstwo i filozofię na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 2004-2005 zrealizowałam roczny staż naukowy w Centre de Recherche sur l’Imaginaire (Université Grenoble). W roku akademickim 2005–2006 odbyłam roczny staż podoktorski na Sorbonie. Jestem członkiem międzynarodowego stowarzyszenia naukowego Centre de Recherche sur l’Imaginaire (Francja). Od roku 2000 redaktor naczelną „Alchimie Française. Correspondances des arts”, (wydawca: Alliance Française, Uniwersytet Łódzki). Specjalny numer pisma (7/2003–2004) reprezentował Uniwersytet Łódzki podczas Sezonu Kultury Polskiej we Francji, na zaproszenie Ośrodka Kultury Polskiej w Paryżu.

Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych otrzymałam na Uniwersytecie Łódzkim w 2005 r. na podstawie, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Wiesława Pusza, rozprawy doktorskiej Prapamięć uśpiona — symboliczne manifestacje żywiołu ziemi w wyobraźni poetyckiej Bolesława Leśmiana, będącej próbą aplikacji na grunt polskiej humanistyki metod wypracowanych przez francuską szkołę antropologii wyobraźni.

zainteresowania naukowe:

 • antropologia wyobraźni;
 • mitokrytyka;
 • pogranicze literaturoznawstwa, filozofii i kulturoznawstwa.

na UŁ:

 • Od 2011 r. członek zespołu redakcyjnego czasopisma naukowego pt. „Czytanie Literatury”.

książki:

 • Prapamięć uśpiona — świat wyobrażeń Bolesława Leśmiana, Wydawnictwo Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 • Symbole Apokalipsy. Studia z antropologii wyobraźni, Wydawnictwo Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa  2011.

inne publikacje:

 • „Les Bonnes” de Genet, „Ni tout a fait la meme ni tout a fait une autre” nr 2/1993.
 • Moda Dada, „Ni tout a fait la meme ni tout a fait une autre” nr 3/1993.
 • Symbole Apokalipsy św. Jana, „Fraza” nr 16/1997.
 • W kręgu magii i śmierci — proza Julesa Supervielle’a, „Le Journal” nr 2/1999.
 • Francuska poezja wizualna, „Le Journal” nr 5/2000.
 • Les nouvelles initiatives d’edition — presse franco-polonaise, „Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais” nr 2/2003, Paris.
 • Le potentiel érotique de la terre: représentations symboliques dans l'oeuvre de Bolesław Leśmian, „Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais. Les représentations de la terre dans la littérature et l'art européens. Imaginaire et Idéologie. Actes du colloque des 18-20 mars 2004 en Sorbonne” nr 4/2005, Paris.
 • Mityczne figury ziemi w wyobraźni poetyckiej Bolesława Leśmiana,
  „Przegląd Humanistyczny” nr 3/2007.
 • Ejdetyczna koncepcja słowa — w kręgu estetyki Bolesława Leśmiana, „Sztuka i Filozofia” (przyjęte do druku).
 • Przestrzeń symboliczna w rapsodach Stanisława Przybyszewskiego, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” (przyjęte do druku).
 • Fenomen kobiecości w wyobraźni poetyckiej Bolesława Leśmiana na tle europejskiej refleksji antropologicznej, „Poznańskie Studia Polonistyczne”, 2009, nr 16(36).
 • Archetyp dnia, archetyp nocy. Ikonograficzne ukształtowanie świata przedstawionego w Baśni o Rycerzu Pańskim Bolesława Leśmiana, „Prace Polonistyczne”, seria LXV, 2010.
 • „Spacery sceptyka przez rumowiska kultury”. Bruno Schulz – o przechodzeniu do potomności – niepatetycznie, „Prace Polonistyczne”,seria LXVI, 2011.
 • „Mundus imaginalis” – teoria antropologicznych struktur wyobraźni Gilberta Duranda, [w:] Horyzonty wyobraźni. Fantazja i fantastyczność we współczesnej kulturze, red. Jakub Kornhauser, Dagmara Zając, Kraków 2012.
 • „Ens amans”. Brunona Schulza filozofia Drugiego, „Prace Polonistyczne” 2012, seria LXVII.
 • Estetyczne transpozycje końca imperium. Recenzja tomu: „La Chute de l’URSS: une fin d’ empire”, red. Anne-Marie Monluçon, Anna Saignes et Agathe Salha, „Recherches& Travaux” 80/2012, Ellug, Grenoble 2012, ss. 189.
 • Autonarracyjne marzenia pamięci – o pismach antropologicznych Gastona Bachelarda, „Prace Polonistyczne” 2013, seria LXVIII.
 • La Terre de la grande promesse – francuska edycja „Ziemi obiecanej” Władysława Stanisława Reymonta, „Czytanie Literatury” 2013, nr 2.

prace translatorskie:

 • M. Bogusławski, Autour de Nietzsche, Résumé, tłumaczenie na język francuski: S. Andrysiewicz, M. Karwowska, [w:] Nietzsche seminarium,
  t. 1: /Wokół Nietzschego/
  , red. B. Banasiak, P. Pieniążek, Toruń 2009.Marzena Karwowska

dr Marzena Karwowska
adiunkt

Wydział Filologiczny
Uniwersytetu Łódzkiego

Katedra Oświecenia
i Literatury Stosowanej

adres:
Pomorska 171/173
 90-236 Łódź

kontakt:
42 665 52 24
oswiecenie.ul@gmail.pl

Sekretariat Katedr
Polonistycznych

42 665 52 13
42 665 52 14
fpolsekr@uni.lodz.pl