logo_ul

UNIWERSYTET ŁÓDZKI

KATEDRA OŚWIECENIA

I LITERATURY STOSOWANEJ

logo_klito

kierownik Katedry:
prof. dr hab. Wiesław Pusz

pracownicy:
dr hab. Agnieszka Maria Kobrzycka
dr Lidia Ignaczak
dr Marzena Karwowska
dr Joanna Raźny

doktoranci:
mgr Magdalena Górowska
mgr Jowita Podwysocka-Modrzejewska
mgr Dominika Stachlewska
mgr Magdalena Wolak

Koło Naukowe Miłośników Oświecenia:
- Statut Koła
- Władze Koła
- Działalność Koła
- Konferencja 8-9 maja 2014

 

© Copyright by KLiTO


dr Lidia Ignaczak

o sobie:

Moje zainteresowania kształtowały się już w trakcie studiów polonistycznych na Uniwersytecie Łódzkim, pod okiem prof. dr hab. Krystyny Poklewskiej. Napisana wówczas praca magisterska na temat współczesnych inscenizacji Dziadów Adama Mickiewicza i Kordiana Juliusza Słowackiego była początkiem, trwającej do dzisiaj, interdyscyplinarnej przygody.

Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych uzyskałam 23 czerwca 1994 r. na podstawie rozprawy doktorskiej, której temat dojrzewał w długich rozmowach z dr. hab. Ryszardem Wierzbowskim — Kształtowanie tekstu literackiego w muzycznych spektaklach Leona Schillera (promotor:
prof. dr hab. Wiesław Pusz).

zainteresowania naukowe:

 • rozpoznawanie związków między literaturą i muzyką;
 • badanie sposobów funkcjonowania form słowno-muzycznych w teatrze XVIII–XX w.;
 • tropienie możliwości partyturowego zapisu projektów spektaklu i rejestrowania kolejnych jego realizacji:
  • wyjątkowo ciekawe osiągnięcia inscenizacyjne Leona Schillera, którego składankowe widowiska muzyczne wyrastały z polskiej tradycji świeckiego i religijnego świętowania,
  • tworzone techniką witrażową obrazki śpiewające, wodewile, śpiewogry, komedioopery, opery odsłaniające bogactwo meliki polskiej — z jej strukturalną przejrzystością, wielowariantowością tekstów i melodyki przechowywanych w antologiach i śpiewnikach, kontrafakturalną kombinatoryką będącą świadectwem pomysłowości twórców i wykonawców;
  • materiał słowno-muzyczny, pochodzący to z kultury wysokiej, to znów z „kulturowego śmietniska”, dający możliwość nieustannego palimpsestowego konfrontowania obiegu elitarnego z obiegiem popularnym literatury i sztuki;
 • powiązania literatury polskiej z literaturą i kulturą francuską oraz różnorodnością technik tworzenia portretu scenicznego i literackiego.

na UŁ:

 • od listopada 1985 r., początkowo na stanowisku pracownika technicznego w Katedrze Współczesnego Języka Polskiego (kierowanej przez prof. dr. hab. Witolda Śmiecha);
 • od grudnia 1985 r. na stanowisku asystenta stażysty w Katedrze Literatury Polskiej Oświecenia, Pozytywizmu i Młodej Polski (kierowanej przez dr. hab. Ryszarda Wierzbowskiego, od 1988 r. — przez prof. dr. hab. Wiesława Pusza);
 • od 1 grudnia 1986 r. na stanowisku asystenta;
 • od 1 października 1990 r. na stanowisku starszego asystenta;
 • od 1 października 1994 r. na stanowisku adiunkta;
 • od 1 października 2006 r. na stanowisku starszego wykładowcy.

dydaktyka:

 • Spis lektur dla studentów polonistyki, oprac. J. Brzozowski i
  L. Ignaczak, Łódź 2001 [aktualizowany w kolejnych latach i dostosowany do zmian programowych, wynikających z włączenia polonistyki do pracy w systemie bolońskim];
 • udział w pracach Rady Dydaktycznej Polonistyki UŁ — kształtowanie programu zgodnie z wymaganiami systemu ECTS (2003–2006);
 • udział w pracach Komisji ds. Studiów Doktoranckich (od roku 2008).

książki:

 • W podróży po Szpargalii. Palimpsestowe czytanie śpiewników teatralnych Józefa Cybulskiego, Łódź 2007.

inne publikacje:

 • Fenomenologia teatru według Zbigniewa Raszewskiego, „Prace Polonistyczne” 2007, S. LXII, s. 111–125.
 • Tuwimowski romans z piosenką, [w:] Julian Tuwim. Biografia — twórczość — recepcja, pod red. K. Ratajskiej i T. Cieślaka, Łódź 2007, s. 252–269.
 • Tadeusza Łomnickiego aktorskie studium starości, [w:] Dojrzewanie do pełni życia. Starość w literaturze polskiej i obcej, pod red. S. Kruka i E. Flis, Lublin 2006, s. 619–631.
 • W laboratorium wyobraźni Józefa Czapskiego, „Alchimie Française. Correspodances des arts” nr 7/8 (numer przygotowany z okazji Sezonu Kultury Polskiej we Francji), pod red. M. Karwowskiej, Łódź 2003/2004, s. 35–38.
 • Kalinowa godzina Pana Teofila, „Prace Polonistyczne” 2003, S. LVIII,
  s. 109–123 [Kalina — piosenka T. Lenartowicza i I. Komorowskiego].
 • Pokusa doskonałej miłości — „Portret wenecki” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, [w:] O doskonałości. Materiały z konferencji 21–23 maja
  2001 r.
  , pod red. A. Maliszewskiej, Łódź 2002, cz. II, s. 137–145.
 • Oczy Aurory. Oczy George, „Alchimie Française. Correspondances des arts” nr 3 i 4, Łódź 2001, s. 30–35 [portret George Sand].
 • Literacki portret konwersacyjny — próba charakterystyki na podstawie twórczości Trumana Capote’a, [w:] Język w komunikacji, pod red.
  G. Habrajskiej, Łódź 2001, cz. II, s. 138–145.
 • Pauvre Pierrot, czyli o znaczeniu konwencji all’improvviso w baśni mimicznej „Pierrot i Kolombina” B. Leśmiana, [w:] Twórczość Bolesława Leśmiana. Studia i szkice, pod red. T. Cieślaka i B. Stelmaszczyk, Kraków 2000, s. 343–353.
 • Drogi ku świętości. Dzieje Tomasza Becketa w dramaturgicznej interpretacji Thomasa Stearnsa Eliota i Jeana Anouilha, w: Dramat w historii. Historia w dramacie, pod red. K. Latawiec, R. Stachury – Lupy, J. Waligórskiego, przy współpracy E. Łubieniewskiej, Kraków 2009,
  s. 263–275.
 • Jerzy Kazimierz Poradecki (1942 – 2008), w: Słownik badaczy literatury polskiej, pod red. Jerzego Starnawskiego, T. X, Łódź 2009, s. 205–209.
 • Wieczory teatralne Adolfa Rudnickiego, „Prace Polonistyczne” LXV, 2010, s. 125–159.

poza UŁ:

 • wykładowca w Uniwersytecie Trzeciego Wieku;
 • członek Łódzkiego Komitetu Okręgowej Olimpiady Języka Polskiego i Literatury.Lidia Ignaczak

dr Lidia Ignaczak
adiunkt

Wydział Filologiczny
Uniwersytetu Łódzkiego

Katedra Oświecenia
i Literatury Stosowanej

adres:
Pomorska 171/173
 90-236 Łódź

kontakt:
42 665 52 24
oswiecenie.ul@gmail.pl

Sekretariat Katedr
Polonistycznych

42 665 52 13
42 665 52 14
fpolsekr@uni.lodz.pl