logo_ul

UNIWERSYTET ŁÓDZKI

KATEDRA OŚWIECENIA

I LITERATURY STOSOWANEJ

logo_klito

kierownik Katedry:
prof. dr hab. Wiesław Pusz

pracownicy:
dr hab. Agnieszka Maria Kobrzycka
dr Lidia Ignaczak
dr Marzena Karwowska
dr Joanna Raźny

doktoranci:
mgr Magdalena Górowska
mgr Jowita Podwysocka-Modrzejewska
mgr Dominika Stachlewska
mgr Magdalena Wolak

Koło Naukowe Miłośników Oświecenia:
- Statut Koła
- Władze Koła
- Działalność Koła
- Konferencja 8-9 maja 2014

 

© Copyright by KLiTO


Działalność Koła Naukowego Miłośników Oświecenia

Działalność koła w roku akademickim 2013/21014:

  • 25 października 2013 r. dr Agnieszka Kobrzycka wygłosiła prelekcję na temat: „Moda i kosmetyka w osiemnastym stuleciu”.
  • 6 listopada 2013 r. Anna Wiśniewska-Grabarczyk wygłosiła prelekcję pt. „Serce rozwesela, z czoła katarowe humory rozpędza – kawa w polskiej przestrzeni kulturowej XVIII wieku”. Prelekcja połączona była z degustacją kawy przygotowanej przez osiemnastowiecznych receptur.
  • 22 listopada 2013 r. Urszula Kempa wygłosiła prelekcję poświęconą osiemnastowiecznej kuchni. Prelekcja połączona była z degustacją łakoci przygotowanych według przepisów z epoki.
  • 11 grudnia 2013 r. gościliśmy członków Studenckiego Koła Naukowego Historyków. Goście wygłosili trzy prelekcje na temat sytuacji politycznej Polski w osiemnastym wieku.
  • 19 grudnia 2013 r. członkowie koła zorganizowali spotkanie wigilijne.
  • 6 marca 2014 r. gościem koła był dr hab. prof. UŁ Jerzy Kierul, autor książek: „Galileusz”; „Kepler”; „Izaak Newton. Bóg, światło i świat”; „Ład świata. Od kosmosu Arystotelesa do wszechświata wielkiego wybuchu”. Profesor Kierul wygłosił prelekcję pt.: „Jak Voltaire i markiza du Chatelet zapoczątkowali Oświecenie we Francji i co z tego wynikło?”. Studenci podarowali profesorowi teksty poetyckie inspirowane tekstami Newtona, przygotowane w ramach specjalizacji „Literatura stosowana”.
  • 2 kwietnia 2014 r. odbyło się zebranie koła, na którym dr hab. Agnieszka Kobrzycka wygłosiła prelekcję pt. „Architektura klasycyzmu w Europie i w Polsce”.
  • W dniach 8 i 9 maja 2014 r. koło zorganizowało ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję naukową studentów i doktorantów pt. „Sąsiedztwa literatury”.


Wydział Filologiczny
Uniwersytetu Łódzkiego

Katedra Oświecenia
i Literatury Stosowanej

adres:
Pomorska 171/173
90-236 Łódź

kontakt:
42 665 52 24
oswiecenie.ul@gmail.pl

Sekretariat Katedr
Polonistycznych

42 665 52 13
42 665 52 14
fpolsekr@uni.lodz.pl