logo_ul

UNIWERSYTET ŁÓDZKI

KATEDRA OŚWIECENIA

I LITERATURY STOSOWANEJ

logo_klito

kierownik Katedry:
prof. dr hab. Wiesław Pusz

pracownicy:
dr hab. Agnieszka Maria Kobrzycka
dr Lidia Ignaczak
dr Marzena Karwowska
dr Joanna Raźny

doktoranci:
mgr Magdalena Górowska
mgr Jowita Podwysocka-Modrzejewska
mgr Dominika Stachlewska
mgr Magdalena Wolak

Koło Naukowe Miłośników Oświecenia:
- Statut Koła
- Władze Koła
- Działalność Koła
- Konferencja 8-9 maja 2014

 

© Copyright by KLiTO


dr hab. Agnieszka Maria Kobrzycka

o sobie:

W latach 1990-1997 studiowałam filologię polską i historię sztuki na UŁ. W roku 2004 obroniłam dysertację doktorską poświęconą twórczości Anny Mostowskiej, autorki pierwszych w Polsce powieści gotyckich. W roku 2014 uzyskałam stopień doktora habilitowanego. Jestem historykiem literatury, członkiem Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym. Na Wydziale Filologicznym pełnię funkcję Pełnomocnika Dziekana do spraw osób niepełno-sprawnych. Opiekuję się Kołem Naukowym Miłośników Oświecenia.

zainteresowania naukowe:

 • literatura polskiego i europejskiego oświecenia;
 • współczesna literatura angielska;
 • antropologia;
 • socjologia;
 • historia sztuki.

książki:

 • Zjawy i ruiny społecznie użyteczne. O problematyce wartości w prozie Anny Mostowskiej, Oficyna Wydawnicza Tercja, Łódź 2007, ss. 216 (monografia twórczości Anny Mostowskiej).
 • Wśród Oświeconych. Studia i eseje o literaturze wieku rozumu, Warszawa 2011.
 • Na tropie głupoty. Charakterystyka zjawiska w literaturze polskiego oświecenia, Warszawa 2013.

inne publikacje:

 • Skąd się biorą duchy, czyli o stosunku Mostowskiej do powieści grozy, „Prace Polonistyczne” 1995, S. L, s. 177–195.
 • „Astolda” Anny Mostowskiej jako epos, [w:] Na przełomie Oświecenia i Romantyzmu. O sytuacji w literaturze polskiej lat1793-1830, red. Piotr Żbikowski, Rzeszów 1999, s. 207–218.
 • Dobroczynność według Krasickiego — kilka refleksji, „Prace Polonistyczne” 2005, LX, s. 177–191.
 • Dyptyk z Adamem i Ewą, czyli o „Alegorii” i „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadkach” Ignacego Krasickiego, „Prace Polonistyczne” 2006, S. LX, s. 177–184.
 • Inspiracje antyczne w kulturze (współautorstwo: Anna Przybył WODN), „Przegląd Edukacyjny” nr 2/2006, s. 12–15 (propozycje prezentacji maturalnych).
 • Sztuka cerkiewna — dzieje i symbolika, „Przegląd Edukacyjny” nr 3/2006, s. 2–4.
 • „Wierszykarnia” Danuty Wawiłow, czyli co straszy w szkolnej bibliotece, „Przegląd Edukacyjny” nr 4/2006, s. 12–15.
 • „Do Boga” Franciszka Dionizego Kniaźnina. Między nocą i świtem. Mistyczna zaduma puławskiego poety, „Ruch Literacki” R. XLVIII, z. 3/2007, s. 335–340.
 • Teofila Morawska. Narodziny legendy o kobiecie-rycerzu, „Acta Universitatis Lodzensis, Folia Litteraria” t. 9/2007, s. 109-115.
 • „Alegoria malarstwa” Vermeera van Delft. Próba analizy, „Przegląd Edukacyjny” nr 1 (58)/2007, s. 9–12.
 • Miłość w tradycji literackiej średniowiecza, „Przegląd Edukacyjny” nr 2 (59)/2007, s. 10–14.
 • Oswajanie mroku. Kilka uwag o „Zimie Muminków” Tove Jansson, „Przegląd Edukacyjny” nr 3 (60)/2007, s. 13–15.
 • Monteskiusz i Krasicki o naturze człowieka. Dwa spojrzenia, „Ruch Literacki” R. XLIX, z. 4-5/2008, s. 415–420.
 • „Sofiówka" Stanisława Trembeckiego wobec tradycji filozoficznej antyku, „Ruch Literacki”, R. L, z.2.
 • Oświeceni i ich dialogi z potomnością, „Prace Polonistyczne", nr LXVI 2011.
 • Kilka uwag o wątku romansowym w Mikołaja Doświadczyńskiego przypadkach” Ignacego Krasickiego, „Ruch Literacki”, R. L, z. 4-5.
Agnieszka Kobrzycka

dr hab. A. M. Kobrzycka (adiunkt)Wydział Filologiczny
Uniwersytetu Łódzkiego

Katedra Oświecenia
i Literatury Stosowanej

adres:
Pomorska 171/173
90-236 Łódź

kontakt:
42 665 52 24
oswiecenie.ul@gmail.pl

Sekretariat Katedr
Polonistycznych

42 665 52 13
42 665 52 14
fpolsekr@uni.lodz.pl