logo_ul

UNIWERSYTET ŁÓDZKI

KATEDRA OŚWIECENIA

I LITERATURY STOSOWANEJ

logo_klito

kierownik Katedry:
prof. dr hab. Wiesław Pusz

pracownicy:
dr hab. Agnieszka Maria Kobrzycka
dr Lidia Ignaczak
dr Marzena Karwowska
dr Joanna Raźny

doktoranci:
mgr Magdalena Górowska
mgr Jowita Podwysocka-Modrzejewska
mgr Dominika Stachlewska
mgr Magdalena Wolak

Koło Naukowe Miłośników Oświecenia:
- Statut Koła
- Władze Koła
- Działalność Koła
- Konferencja 8-9 maja 2014

 

Planowane konferencje:

 

 

© Copyright by KLiTO


Nasza specjalizacja:

Dzięki programowi: Literatura stosowana wydoskonalisz sprawność publicznego przemawiania i argumentowania oraz wyćwiczysz umiejętność konstruowania różnego typu tekstów użytkowych i artystycznych, przygotowując się w ten sposób do prac: wydawcy, redaktora, edytora, księgarza, animatora kultury, recenzenta, kierownika literackiego w placówkach kulturalnych, copywritera, specjalisty PR, rzecznika.

* * *

Katedra Oświecenia i Literatury Stosowanej kontynuuje badania nad polskim oświeceniem i jego oddziaływaniem, zainicjowane przez prof. Zdzisława Skwarczyńskiego, twórcę rozpoznawalnej i zasłużonej dla badań historyczno-literackich szkoły naukowej, budowanej w latach 60-tych XX wieku na łódzkiej polonistyce uniwersyteckiej.

W kierowanej przez Profesora Katedrze Literatury Oświecenia, Pozytywizmu i Młodej Polski następowało intensywne dojrzewanie młodych uczonych. Bezpośredni uczniowie Profesora: Ryszard Wierzbowski i Wiesław Pusz, uczestniczyli w inicjatywach środowiska skupionego wokół Pracowni Literatury Oświecenia Instytutu Badań Literackich PAN, zyskując z racji cenionego dorobku wysoką pozycję wśród oświeceniowych literaturoznawców. Katedra kierowana w latach 1986–1988 przez Ryszarda Wierzbowskiego (do Jego śmierci), a potem przez Wiesława Pusza, po wydzielaniu się z niej w 2007 r. Katedry Literatury i Tradycji Oświecenia, kształtuje na progu XXI wieku czwarte już pokolenie badaczy Oświecenia.

Prowadzone badania, zgodnie z naukową tradycją Katedry, obejmują literaturę i kulturę polskiego Oświecenia od jego początków, przez fazę stanisławowską, po lata 40. XIX wieku. W kręgu zainteresowań i naukowych przedsięwzięć najważniejsze miejsca zajmują:

 • analiza i interpretacja charakterystycznych dzieł rodzimego Oświecenia;
 • aktywność literacka i wydawnicza pisarzy Oświecenia (po lata 90. XIX w.);
 • współistnienie trzech nurtów literackich w dobie stanisławowskiej;
 • długie trwanie klasycyzmu i sentymentalizmu w teorii i praktyce literackiej XIX i XX wieku;
 • krystalizacja i ewolucja form gatunkowych;
 • konsekwencje rozkwitu kultury literackiej i życia literackiego;
 • twórczość środowiskowa: literatów, studentów oraz animatorów kultury szlacheckiej;
 • formy i dorobek literatury okazjonalnej oraz okolicznościowej;
 • kształtowanie się i rozwój literatury stosowanej oraz chwilowej;
 • kariera i funkcje meliki;
 • rozwój teatru i form teatralnych;
 • edytorskie opracowanie i publikacja ważnych, a niedostępnych
  tekstów literackich.

 


Wydział Filologiczny
Uniwersytetu Łódzkiego

Katedra Oświecenia
i Literatury Stosowanej

adres:
Pomorska 171/173
90-236 Łódź

kontakt:
42 665 52 24
oswiecenie.ul@gmail.pl

Sekretariat Katedr
Polonistycznych

42 665 52 13
42 665 52 14
fpolsekr@uni.lodz.pl